A történelmi regényírás termékeny és markáns alakja, a Honfoglalás és a Tatárjárás-trilógiák, s a Viharlovasok-sorozat alkotója.

Munkái kiterjedt kutatásokra épülnek. Történelemszemlélete átfogó, a "minden összefügg mindennel" elvét vallja. Honfoglalás- és középkori munkái ütközések nélkül megférnek a huszadik század eseményeinek regénybeli feldolgozásával. Munkáit olvasva nyilvánvalóvá válik a humanista és realista felfogás, s különös figyelmet fordít a szereplők jellemábrázolására, a fejlődés stádiumainak megmutatására.

Művei filmszerűen pergők, eseménydúsak és olvasó centrikusak. Alapvetően szórakoztatásra szánt regényeiből sosem hiányzik a színvonalas és mindenki számára érthető, sokrétű ismeretanyag, és író-pedagógusként ennek átadását tekinti egyik legfőbb feladatának. Történelmi regényei mellett korábban egy húszkötetes kitérőt is tett a romantikus regényirodalom mezsgyéin.

Kiadónknál most megjelenő új regénye - A spanyol grófnő - egy készülő sorozat első kötete, amelyben az író egy nagyszerű asszony küzdelmeinek bemutatásával hűséges marad a közelmúltat feldolgozó történelmi regényírás alapvető kritériumaihoz: a korszak és az abban történt események reális és hiteles interpretálásához.


A spanyol grófnő előrendelhető itt.

FacebookTwitterGoogle Bookmarks